.
.

Tái cơ cấu doanh nghiệp VTC:

Bước ngoặt mới trong quá trình phát triển ngành Thông tin và truyền thông

Thứ Năm, 27/12/2012|18:02

Ngày 25/12/2012, tại Hà Nội, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đã báo cáo Đề án tái cơ cấu tổng thể Tổng Công ty giai đoạn 2012 - 2015 với Thường trực và các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

VCT báo cáo với Đảng ủy Khối về Đề án tái cơ cấu tổng thể Tổng Công ty giai đoạn 2012-2015
VTC báo cáo với Đảng ủy Khối về Đề án tái cơ cấu tổng thể Tổng Công ty giai đoạn 2012-2015

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía VTC, có đồng chí Nguyễn Khả Dân - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Tổng Giám đốc và các đồng chí Ủy viên trong Ban Thường vụ của Đảng ủy Tổng Công ty.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Tổng Giám đốc VTC đã trình bày đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Đề án tái cấu trúc của VTC đã đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể, đó là: Phân loại doanh nghiệp nhà nước theo 3 nhóm; thực hiện theo nguyên tắc thị trường việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành không phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính; tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý; tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước một cách toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý, nguồn nhân lực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư đến thị trường và sản phẩm; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách… Bên cạnh đó, đề án cũng chỉ ra 6 giải pháp để triển khai thành công việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Thay mặt Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đóng góp ý kiến cho bản đề án và nhất trí với các giải pháp tái cấu trúc của đơn vị, đồng chí nhấn mạnh: Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nói chung và của VTC nói riêng là phải quán triệt thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền, đặc biệt là các chiến lược, quy hoạch chuyên ngành đã được ban hành. Việc tái cơ cấu phải đảm bảo cho thị trường thông tin và tuyên truyền Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô và Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước - doanh nghiệp - người dân.

Ngoài ra, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cán bộ, lao động dôi dư của VTC phải theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích, chống xu hướng độc quyền hóa, đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh; Phân định rõ hoạt động sản xuất nội dung, cung cấp dịch vụ, truyền dẫn, phát sóng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; từng bước hình thành và phát triển thị trường tiềm năng và cổ phần hóa, thoái vốn đối với các hoạt động thông tin và tuyên truyền mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối và các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường theo các quy định của pháp luật.
 
Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 929/QĐ-TTg, đồng chí yêu cầu VTC bổ sung các ý kiến góp ý của các ban xây dựng đảng thuộc Đảng ủy Khối và sớm hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong năm 2012 và hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp vào quý IIII/2013. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, tái cơ cấu tổng thể giai đoạn 2012 - 2015 của VTC sẽ thực hiện thành công, giúp Tổng Công ty có những bước ngoặt mới trong quá trình phát triển, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, để VTC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - xã hội và nhiệm vụ kinh tế,  một Tổng Công ty nhà nước đi đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

Lan Hương
 

.
.
.
.