.
.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Thứ Hai, 09/09/2013|19:42

 

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ y tế; đẩy mạnh thực hiện Đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân; năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%;.. là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa được Chính phủ ban hành.

Năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%
Năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%

 

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành cần kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng cường rà soát thể chế, đồng thời bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt; đơn giản hóa thủ tục hành chính; huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cam kết về đối ứng vốn ODA.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều  hành lãi suất phù hợp với mục tiêu lạm phát khoảng 7%; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; tiếp tục điều chỉnh nguồn tín dụng hướng vào những lĩnh vực ưu tiên; tập trung xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ và giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường vàng.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2013, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tích cực triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường quản lý và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại; củng cố mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 12% trở lên.

Rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ y tế

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nghiên cứu cơ cấu cây trồng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất, đặc biệt là sản xuất thức ăn chăn nuôi để từng bước thay thế hàng nhập khẩu; nghiên cứu cho ra đời các giống lúa mới chất lượng cao để gia tăng giá trị xuất khẩu gạo.

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình liên kết, hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, bảo đảm nguồn tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục tạm nhập, tái xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu mặt hàng thủy, hải sản.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm tình hình đời sống nhân dân để có biện pháp cứu trợ khi cần thiết; nắm tình hình lao động, việc làm để kịp thời có những giải pháp bảo đảm lực lượng lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bộ Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống, không để bùng phát dịch bệnh ở người; phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ y tế; đẩy mạnh chấn chỉnh quy trình hoạt động để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là nâng cao y đức trong toàn ngành.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; khẩn trương chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 5/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội như chăm sóc người có công với cách mạng; tạo việc làm và giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động; xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời, cải thiện chất lượng cuộc sống đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2014, phấn đấu GDP khoảng 5,8%

Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Chính phủ quyết nghị: Trên cơ sở tình hình thực hiện tháng 8 và 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng đầu năm và cả năm 2013; dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2014 cần phấn đấu đạt mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10 % so với năm 2013.

Về sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chính phủ quyết nghị: Tiếp tục đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia đã ghi trong kế hoạch từ nay đến năm 2015. Sau năm 2015, thực hiện cải cách cơ chế, chính sách đối với các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng chỉ bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho một số lĩnh vực trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.