.
.

Thoái vốn hơn 2.000 tỷ đồng tại các tập đoàn, tổng công ty

Thứ Ba, 07/06/2016|11:46

Ngày 6/6, Bộ Tài chính cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn 2.086 tỷ đồng, thu về 4.168 tỷ đồng; trong đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán 985 tỷ đồng, thu về 2.817 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó đã có 37 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; trong đó có 6 Tổng công ty gồm Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp; Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp; Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng; Tổng công ty Lâm nghiệp; Tổng công ty Vật tư nông nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, đến ngày 20/5 vừa qua, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 535.000 doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng (đạt 99,59 % tổng số doanh nghiệp); số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tiếp nhận trên 31,6 triệu hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492.000 doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 91,58 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với số thuế nộp năm nay đạt trên 174.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 396.200 tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 466.300 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015, bội chi ngân sách Nhà nước 5 tháng ước đạt 70.000 tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm.

Theo Bộ Tài chính trong tháng 6/2016 sẽ tiếp tục điều hành dự toán ngân sách năm nay, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm nay được giao.

Đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước theo dự toán; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách Nhà nước, ưu tiên để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ.

Thùy Dương (Theo TTXVN)

.
.
.
.