.
.

Thông báo bổ sung về việc tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2014

Thứ Hai, 25/08/2014|12:38

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo bổ sung về việc tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức:

TT

Vị trí tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng

Trong đó

Tiếp nhận, tiếp nhận không qua thi tuyển

Thi tuyển

1

Chuyên viên Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối

02

01

01

2

Chuyên viên Phòng Tài chính đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối

03

0

03

3

Chuyên viên Phòng Hành chính, Văn phòng Đảng ủy Khối

01

0

01

4

Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

02

0

02

5

Chuyên viên Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối

06

03

03

6

Chuyên viên Ban Dân vận Đảng ủy Khối

01

01

0

7

Phóng viên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối

01

0

01

8

Chuyên viên Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối

09

0

09

Tổng cộng

25

05

20

Nhận bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối và chuyên viên Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối.

Những thí sinh đã nộp hồ sơ trước ngày 28/7/2014 được bảo lưu; thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các vị trí không có chỉ tiêu thi tuyển hoặc hoặc tiếp nhận, tiếp nhận không qua thi tuyển được đăng ký lại nguyện vọng dự tuyển vào các vị trí khác phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn yêu cầu đã thông báo ngày 27/6/2014.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ sung

Các tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện như nội dung đã thông báo ngày 27/6/2014; nay điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của các vị trí sau:

- Thí sinh dự tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối: có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối: không yêu cầu về trình độ lý luận chính trị.

3. Nội dung  thi tuyển và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ:

- Đối với trường hợp tiếp nhận và tiếp nhận không qua thi tuyển: kiểm tra, sát hạch về nghiệp vụ chuyên ngành (viết 01 bài) trên máy vi tính, thời gian 180 phút và phỏng vấn trực tiếp để sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Đối với trường hợp thi tuyển công chức:

+ Môn kiến thức chung: thi viết, thời gian: 180 phút;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài, thời gian: 180 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian: 45 phút;

+ Môn ngoại ngữ: thi viết 01 bài bằng một trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức (đăng ký khi nộp hồ sơ dự thi); thời gian: 90 phút.

+ Thi tin học Văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian: 45 phút.

4. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung (đăng ký thi tuyển chức danh Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối, chuyên viên Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối; chuyển đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển của các thi sinh đã nộp hồ sơ trước ngày 28/7/2014): từ ngày 26/8 - 11/9/2014 (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; địa chỉ: Phòng 904, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Các thông tin chi tiết khác xem tại thông báo tuyển dụng được đăng tải ngày 27/6/2014 trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (doanhnghieptrunguong.vn) hoặc liên hệ Phòng Tổ chức và Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; điện thoại 080.48265.

TCĐT ĐUK

.
.
.
.