.
.

Kết quả thi tuyển công chức vào Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 10/02/2017|18:20

Thực hiện Kế hoạch số 27 - KH/BĐNTW, ngày 22/11/2016 của Ban Đối ngoại Trung ương về tuyển dụng công chức, trên cơ sở đề nghị và sự phối hợp của các cơ quan, Hội đồng tuyển dụng công chức Ban Đối ngoại Trung ương đã hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi tuyển công chức cho Ban Đối ngoại Trung ương và một số cơ quan Đảng ở Trung ương.

Ngày 24/1/2017, Ban Đối ngoại Trung ương gửi Công văn số 3533 - CV/BĐNTW thông báo tổng hợp kết quả thi của các thí sinh đăng ký thi vào Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, như sau:

 

.
.
.
.