.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2019

Thứ Sáu, 26/07/2019|10:54

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2019.

Các vị trí tuyển dụng gồm:

- 01 Phó trưởng phòng Văn phòng đại diện miền Nam;

- 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp tại Văn phòng Đảng ủy Khối

- 01 chuyên viên làm công tác tổ chức tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;

- 01 Chánh Văn phòng Đoàn Khối.

Hình thức và đối tượng tuyển dụng, Điều kiện đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển và các nội dung khác xem chi tiết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển dowload tại đây.

Mẫu Sơ yếu lý lịch download tại đây.

TCĐT ĐUK DNTW

.
.
.
.