.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức

Thứ Năm, 15/07/2021|18:59

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức. Vị trí cần tuyển dụng: 01 cán bộ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối; 01 chuyên viên Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tiếp nhận vào làm công chức đối với người chưa phải là công chức: 01 cán bộ về làm công chức để giới thiệu bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối.

- Thi tuyển: 01 chuyên viên làm công tác Đoàn tại Cơ quan Đoàn Khối.

2. Đối tượng tuyển dụng

- Tiếp nhận vào làm công chức đối với người chưa phải là công chức: Người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đã có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể tập sự, thử việc) và đã được quy hoạch vào chức danh phó bí thư tỉnh đoàn hoặc tương đương.

- Thi tuyển công chức: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên (tính tròn tháng) và bảo đảm có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với điều kiện thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

3. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Điều kiện dự tuyển:

+ Lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

+ Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp luật. Không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có phụ lục chi tiết kèm theo).

+ Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

- Hồ sơ dự tuyển:

+ Hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức: (1) Đơn xin việc, (2) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển và có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác; (3) Bản sao giấy khai sinh; (4) Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (các trường hợp đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học); (5) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; (6) Bản nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác; (7) Các tài liệu liên quan khác (nếu có); (8) 03 phong bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận; 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).).

+ Hồ sơ thi tuyển công chức: (1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); (2) Bản sao công chứng giấy khai sinh; (3) Bản sao văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo); (4) Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú; (5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển; (6) Các tài liệu liên quan, bản sao công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên (nếu có); (7) 03 phong bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận; 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh); (8) 03 phong bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận; 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng; ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có)...

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Thi tuyển công chức: Từ ngày 15/7/2021 - 14/8/2021 (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

+ Tiếp nhận vào làm công chức: Từ ngày 15/7/2021 - 21/7/2021 (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Phòng C.503, Tòa nhà C, số 105B - 107, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Liên hệ: Phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; điện thoại: 080.48265.

- Lệ phí thi: 500.000 đồng/thí sinh.

4. Các trường hợp không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xoá, không đúng mẫu quy định.

- Không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Hồ sơ nộp sau ngày quy định.

* Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển xem tại đây

* Phiếu đăng ký dự tuyển tải tại đây

.
.
.
.