.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 20

Thứ Ba, 10/03/2020|15:24

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đo thân nhiệt đối với CBCNV và khách ra vào tòa nhà EVN đã được EVN nghiêm túc thực hiện ngay từ khi Việt Nam công bố dịch.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo thực hiện đo thân nhiệt và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh COVID-19 đối với CBCNV và khách ra vào tòa nhà EVN.

 BẢN TIN SỐ 20

VP ĐUK

.
.
.
.