.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 26

Thứ Tư, 18/03/2020|17:13

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Công ty CP Vicem Bút Sơn
Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn (Tổng công ty XI măng Việt Nam) kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào làm việc.

 BẢN TIN SỐ 26

VP ĐUK

.
.
.
.