.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 27

Thứ Năm, 19/03/2020|16:58

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ứng dụng NCOVI do Bộ Y Tế và Bộ TTTT chỉ đạo xây dựng, Tập đoàn VNPT và các doanh nghiệp CNTT khác cùng phát triển.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y Tế và Bộ Thông tin & Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các doanh nghiệp CNTT khác cùng xây dựng và phát triển Ứng dụng NCOVI để người dân chủ động khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với cơ quan y tế. Từ đó, các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn..

 BẢN TIN SỐ 27.

VP ĐUK

.
.
.
.