.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 31

Thứ Tư, 25/03/2020|17:38

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sáng 25/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Sáng 25/3, Làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Huy động tuổi trẻ cả nước xung kích chống COVID-19.

 BẢN TIN SỐ 31.

Văn phòng Đảng ủy Khối

.
.
.
.