.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN NGÀY 20-4

Thứ Hai, 20/04/2020|23:39

Văn phòng Đảng ủy Khối tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 20-4-2020.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trường Đại học Y Hà Nội tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan.
Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp Trường Đại học Y Hà Nội tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan.

 BẢN TIN NGÀY 20-4.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

 

.
.
.
.