.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN NGÀY 06-5

Thứ Tư, 06/05/2020|17:10

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 06-5-2020.

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bảo hiểm PTI (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bảo hiểm PTI (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 BẢN TIN NGÀY 06-5-2020.

Văn phòng Đảng ủy Khối

.
.
.
.