.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN NGÀY 8-5-2020

Thứ Sáu, 08/05/2020|17:02

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 08-5-2020.

lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sáng nay (ngày 6/5), Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã đề nghị VNA hỗ trợ PVN trong việc tạo điều kiện, có cơ chế riêng nhằm phục vụ các nhà thầu dầu khí từ nước ngoài vào Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) hỗ trợ PVN trong việc tạo điều kiện, có cơ chế riêng nhằm phục vụ các nhà thầu dầu khí từ nước ngoài vào Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

 BẢN TIN NGÀY 08-5-2020.

Văn phòng Đảng ủy Khối

.
.
.
.