.
.

Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ Hai, 10/05/2021|17:04

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị mọi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với 9 khuyến cáo cụ thể.

 

.
.
.
.