.
.

Tổng công ty Lương thưc miền Bắc hỗ trợ 30 tấn gạo, góp phần phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 21/05/2021|18:06

Ngày 21/5/2021, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã trao tặng ủng hộ 02 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh 30 tấn gạo, nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc trao 20 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.
Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc trao 20 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi trao tặng, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự chia sẻ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đối với nhân dân của hai địa phương. Toàn bộ số gạo trên sẽ được chuyển ngay đến cho các huyện, thị trấn trong tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh  nhận hỗ trợ10 tấn gạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận hỗ trợ10 tấn gạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Từ năm 2020 đến nay. Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã có nhiều hành động thiết thực chung tay chia sẻ khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với các địa phương trong cả nước./.

Ban TG-TĐ Vinafood 1

 

.
.
.
.