.
.

Bưu điện Việt Nam ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 07/06/2021|10:35

Nhằm tăng cường các biện pháp chủ động rà soát, khoanh vùng ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

quét mã QR
Sử dụng chức năng “Quét mã QR” trên các hệ thống để khai báo, kiểm soát khi đến làm việc, giao dịch trong hệ thống VNPost.

Theo đó, 100% cán bộ công nhân viên, người lao động của đơn vị có sử dụng smartphone phải được cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, duy trì hoạt động thường xuyên của ứng dụng trong thời gian di chuyển và làm việc hàng ngày. Đồng thời hướng dẫn, phổ biến đến các đối tác, khách hàng ra vào trụ sở đơn vị và đến các địa điểm phục vụ bưu điện về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; vận động người thân sử dụng ứng dụng này, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các vị trí sảnh, cửa ra vào, điểm đón tiếp của trụ sở làm việc, điểm giao dịch trong hệ thống, Tổng công ty cũng yêu cầu cán bộ công nhân viên, người lao động, đối tác, khách hàng khi đến làm việc, giao dịch tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K; thường xuyên sử dụng chức năng “Quét mã QR” trên các hệ thống để khai báo, kiểm soát thời điểm ra - vào tại các địa điểm.

Với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, Bưu điện Việt Nam nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn trong hệ thống./.

P.V

 

.
.
.
.