.
.

Những hoạt động nổi bật của Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 30/04/2012|16:32

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác; Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; .... là những hoạt động tiêu biểu của các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban, Đơn vị Đảng ủy Khối trong tháng 4/2012. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Phóng sự ảnh về những hoạt động này.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác, Lễ ký kết được tổ chức chiều ngày 25/4.

Toàn cảnh Hội nghị họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2012

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2012

 Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tới các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối; trưởng, phó ban, đơn vị, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối; ủy viên ban chấp hành, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, ủy viên ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Khối; chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối  (Ảnh: Hội nghị ngày 10/4 tại Hà Nội)

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phổ biến dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phổ biến Nghị quyết TW4 khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. (Ảnh: Hội nghị ngày 10/4 tại Hà Nội)

Các đại biểu dự Hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại biểu dự Hội nghị sáng ngày 10/4 tại Hà Nội

Các đại biểu dự Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị buổi chiều ngày 10/4 tại Hà Nội

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể các đại biểu dự Hội nghị Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và toàn thể các đại biểu dự Hội nghị ngày 18/4 tại TP Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII nhằm đánh giá kết quả công tác quý I/2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2012 (Ảnh: ngày 17/4, tại Hà Nội)

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội quý I/2012 khu vực phía Bắc tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 Khối thi đua các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ngày 3/4 tại Hà Nội

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.