.
.

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Năm, 29/06/2017|16:42

Sáng 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII của Đảng.

.
.
.
.
.