.
.

Phim tài liệu "Mệnh lệnh từ trái tim"

Thứ Sáu, 28/09/2018|15:17

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hơn 2 năm qua, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, từng bước tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và hơn 800.000 người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ các chi bộ, đảng bộ đến các tổ, đội sản xuất đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể tiêu biểu, nhiều cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

 

.
.
.
.