.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM: NHIỆM KỲ ĐỔI MỚI

Chủ Nhật, 15/11/2020|22:43

Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ đổi mới của Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

.
 
 
BAN TUYÊN GIÁO-TRUYỀN THÔNG VNPOST
.
.
.
.