.
.

NHNN: Không trả lãi bảo quản, giữ hộ vàng

Thứ Tư, 05/12/2012|10:38

 

Khách hàng phải trả phí cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụquản lý, bảo quản, giữ hộ vàng
Khách hàng phải trả phí cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụquản lý, bảo quản, giữ hộ vàng

 

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đúng các quy định của Luật các TCTD, Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của NHNN đối với việc cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng.

Khách hàng phải trả phí cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của NHNN.

Các TCTD phải công bố trên trang thông tin điện tử của TCTD biểu phí giữ hộ vàng cũng như thông tin cụ thể về các địa điểm thực hiện hoạt động giữ hộ vàng. Hàng tháng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi báo cáo tình hình giữ hộ vàng về NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối). Thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày mùng 5 hàng tháng.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.