.
.

NHNN yêu cầu chấm dứt huy động vốn bằng vàng

Thứ Bảy, 15/12/2012|11:06

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động, cho vay bằng vàng chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng.


Từ ngày 25/11/2012, tất cả các tổ chức tín dụng phải chấm dứt việc huy động bằng vàng
Từ ngày 25/11/2012, tất cả các tổ chức tín dụng phải chấm dứt việc huy động bằng vàng

 

Theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 quy định về chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng, từ ngày 25/11/2012, tất cả các tổ chức tín dụng phải chấm dứt việc huy động bằng vàng.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấm dứt hoàn toàn việc huy động vốn bằng vàng dưới mọi hình thức, kể cả gia hạn các khoản huy động vàng đến hạn.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước  cũng yêu cầu tổ chức tín dụng báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vàng huy động vào mục đích khác ngoài các khoản cho vay vốn bằng vàng, gồm: Tất  toán số dư tài khoản vàng ở nước ngoài theo Thông tư số 32/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng; thu hồi các khoản sử dụng vào mục đích khác.

Trước đó, ngày 3/12, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng. Khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Chinhphu.vn

 

.
.
.
.