.
.

Điều chỉnh phí rút tiền mặt qua máy ATM

Thứ Ba, 18/12/2012|23:02

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, các mức phí cụ thể sẽ là: Phí phát hành thẻ từ 0 - 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 - 60.000 đồng/thẻ/năm.
Theo Ngân hàng Nhà nước, các mức phí cụ thể sẽ là: Phí phát hành thẻ từ 0 - 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 - 60.000 đồng/thẻ/năm.

 

Theo Ngân hàng Nhà nước, các mức phí cụ thể sẽ là: Phí phát hành thẻ từ 0 - 100.000 đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 - 60.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với các giao dịch ATM, Ngân hàng Nhà nước đề xuất chỉ thu phí vấn tin tài khoản (không in chứng từ) đối với giao dịch ngoại mạng từ 0 - 500 đồng/giao dịch, không thu phí vấn tin tài khoản nội mạng.

Phí in sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản nội mạng từ 100 - 500 đồng/giao dịch; còn ngoại mạng từ 300 - 800 đồng/giao dịch.

Điểm đáng chú ý của dự thảo này là việc Ngân hang Nhà nước đề xuất thu phí rút tiền mặt cho giao dịch ATM nội mạng với mức phí dự kiến sẽ tăng dần theo từng năm. Cụ thể, từ 1/3/2013 - 31/12/2013, rút tiền mặt nội mạng mức phí sẽ là 0 - 1.000 đồng/giao dịch; từ 1/1/2014 - 31/12/2014, mức phí là 0 - 2.000 đồng/giao dịch và từ 1/1/2015 trở đi, mức phí là từ 0 - 3.000đồng/giao dịch.

Với phí rút tiền ngoại mạng, mức phí tối đa là 3.000 đồng/giao dịch. Phí chuyển khoản tối đa là 15.000 đồng/giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đây là mức khung mà Ngân hàng Nhà nước xây dựng theo hướng quy định các mức phí tối đa mà ngân hàng phát hành thẻ được thu đối với chủ thẻ. Với quy định khung phí này, các ngân hàng phát hành thẻ được quyền chủ động áp dụng mức phí phù hợp với chiến lược và đặc thù kinh doanh của đơn vị mình nhưng phải nằm trong khung phí quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm phí ngoài Biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành và không được thu phí của chủ thẻ đối với những giao dịch thẻ không thành công hoặc giao dịch thẻ bị sai sót không phải do lỗi của chủ thẻ.

Niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ

Cũng theo dự thảo Thông tư, tổ chức phát hành thẻ phải niêm yết công khai biểu phí dịch vụ thẻ theo đúng quy định. Tối thiểu 15 ngày trước khi áp dụng Biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung), tổ chức phát hành thẻ phải gửi Biểu phí dịch vụ thẻ của đơn vị mình cho Ngân hàng Nhà nước để báo cáo và giám sát.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Việc điều tiết thu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để hài hòa lợi ích giữa khách hàng và ngân hàng, đảm bảo mức phí từng bước phù hợp với khách hàng và giúp ngân hàng phần nào chi phí đầu tư, vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ thẻ, có động lực đế tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam.

Theo dự kiến thì các quy định trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2013.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.