.
.

Thành lập Ban Điều phối ngành hàng Cà phê

Thứ Sáu, 02/08/2013|10:20

 

Bộ  NNPTNT vừa ra quyết định thành lập ban điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam. Đây sẽ là đơn vị nghiên cứu và đề xuất với Bộ trưởng Bộ NNPTNT về chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hàng này.


Trưởng ban Điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam sẽ do ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đảm nhiệm
Trưởng ban Điều phối ngành hàng Cà phê Việt Nam sẽ do ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đảm nhiệm

 

Cùng với đó, ban điều phối sẽ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, triển khai, thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành hàng cà phê cả nước theo đúng tinh thần Quyết định số 1987 (ngày 21/8/2012) về phê duyệt kế hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Đây cũng là đơn vị tham mưu về việc điều phối các hoạt động và nguồn lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê… theo quy định.

Cùng với việc tham gia Tổ chức Cà  phê Thế giới theo phân công của Bộ trưởng, Ban điều phối sẽ là đơn cung cấp, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại và hợp tác công tư, nâng cao năng lực cho các đối tác trong ngành cà  phê theo luật định

Trưởng ban Điều phối ngành hàng Cà  phê Việt Nam sẽ do ông Lê Quốc Doanh, Thứ  trưởng Bộ NNPTNT đảm nhiệm, cùng với đó là 12 ủy viên là đại diện thuộc các đơn vị liên quan từ các đơn vị liên quan tại Bộ NNPTNT, các địa phương, hiệp hội, tổ chức và người sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà  phê Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.