.
.

Đảng ủy Khối ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

Thứ Hai, 29/09/2014|14:09
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ra Quyết định số 2934 - QĐ/ĐUK ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 
 
Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 
.
Các bài viết khác:
.
.
.