.
.

Đảng ủy Khối DNTW ban hành Quy định Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 29/09/2014|14:02
Ngày 25/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 2933 - QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy định “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức, lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Toàn văn Quyết định xem tại đây.
.
Các bài viết khác:
.
.
.