.
.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối

Thứ Hai, 29/09/2014|14:17

Ngày 26/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30 - HD/ĐUK về Quy trình, thủ tục hồ sơ kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cho ý kiến về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.