.
.

Quy định bổ sung về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam"

Chủ Nhật, 16/08/2015|16:33

Để phù hợp với yêu cầu thực tế và kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quy định bổ sung một số nội dung  về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”.

Quy định Số 21- QĐ/ĐUK, ngày 27/7/2015 xem tại đây Quy định 21

Quy định Số 20- QĐ/ĐUK, ngày 03/4/2015 xem tại đâyQuy định 20

Quy định Số 14- QĐ/ĐUK, ngày 03/10/2014 xem tại đâyQuy định 14

Tờ khai đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương xem tại đây Mẫu số 01

.
Các bài viết khác:
.
.
.