.
.

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 04/05/2016|14:41

ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*

Số 06 - KH/ĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

 

     

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể,

cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

----------------

 

Thực hiện Công văn số 178- CV/BTGTW, ngày 23/3/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được, trao đổi kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đảng bộ thuộc Khối.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Tổng kết và trao thưởng đảm bảo trang trọng, thiết thực, gắn với hoạt động giáo dục truyền thống có tác dụng tích cực làm chuyển biến về nhận thức và sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

- Chuẩn bị nội dung hội nghị chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung chương trình

1. Vào lăng viếng Bác và thăm quan khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

1.1. Thời gian:  Từ 7 giờ đến 8 giờ 45 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2016 (sáng thứ 4).

1.2. Địa điểm: Tại Lăng Bác và khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.3.Thành phần: Toàn thể các đồng chí dự Hội nghị tổng kết.

1.4. Chương trình cụ thể:

- Đúng 6 giờ 45 phút các đại biểu tập trung tại số 8 Hùng Vương để vào Lăng viếng Bác;

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 45 phút, các đại biểu thăm và dâng hương tại ngôi nhà 67; thăm khu Nhà Sàn của Bác; thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Quản lý khu Di tích Phủ Chủ tịch hướng dẫn và giới thiệu trong quá trình các đại biểu thăm quan).

2. Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. Thời gian:  Từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 30, ngày 11 tháng 5 năm 2016 (sáng thứ 4).

2.2. Địa điểm: Tại phòng họp lớn tầng 8, tòa nhà 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

2.3. Thành phần: (dự kiến 300 đại biểu), gồm:

- Thường trực Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối  (mỗi ban 01 người), bộ phận giúp việc Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 03.

- Mỗi đảng ủy trực thuộc Khối: 03 đại biểu (đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư đảng ủy; đồng chí trưởng ban tuyên giáo; đồng chí trưởng bộ phận giúp việc Chỉ thị 03).

- Các cá nhân và đại diện tập thể xuất sắc tiêu biểu được đơn vị lựa chọn đề nghị Trung ương và Đảng ủy Khối khen.

- Khách mời:

+ Thường trực Ban Bí thư;

+ Đại diện các ban đảng Trung ương: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, UBKT, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức TW, Ủy ban Kiểm tra TW và Văn phòng TW theo dõi Đảng ủy Khối.

+  Đại diện Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03;

- Báo chí mời: Đài Truyền hình VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Giao thông, Báo Lao động, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối.

3. Công tác tuyên truyền

- Thời gian: từ đầu tháng 5/2016

- Nội dung:

+ Chọn một số tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu giới thiệu với Ban Tuyên giáo Trung ương để tham gia triển lãm về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2016.

+ Phối hợp với các báo, Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, các báo, tạp chí trong Khối tuyên truyền về gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Trước mắt, trong tháng 5/2016 tuyên truyền sâu rộng về gương các tập thể cá nhân tiêu biểu được Trung ương và Đảng ủy Khối tặng bằng khen dịp 19/5/2016.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

- Xây dựng nội dung chương trình hội nghị;

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị;

- Chuẩn bị các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, phát biểu của đại biểu cấp trên;

- Soạn thảo giấy mời đại biểu;

- Tổng hợp danh sách gửi các ban của đảng ủy Khối để thẩm định các tập thể và cá nhân tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối tặng bằng khen;

- Xây dựng kịch bản hội nghị và trao bằng khen đối với các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu tại hội nghị;

- Chuẩn bị nội dung để tuyên truyền về gương các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Các ban của Đảng ủy Khối:

- Các ban phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để thẩm định các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị Đảng ủy Khối tặng bằng khen.

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì việc in bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo Quyết định của Đảng ủy Khối).

- Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo để lập dự trù kinh phí phục vụ hội nghị, đăng ký hội trường, đăng ký lịch vào Lăng viếng Bác và thăm quan, trang trí khánh tiết hội trường, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, phân công cán bộ phục vụ hội nghị và công tác trao thưởng; phát hành giấy mời đại biểu dự hội nghị.

- Đoàn thanh niên Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo và Văn phòng để đón tiếp khách, phục vụ lễ tân, công tác trao thưởng.

IV. Tài liệu phục vụ hội nghị

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

2. Chương trình hội nghị;

3. Các tham luận của các đảng bộ trực thuộc và của đại biểu dự hội nghị.

 

   Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK (để b/c);

- Các đảng ủy trực thuộc;

- Các ban, đơn vị ĐUK;

- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Phạm Tấn Công

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.