.
.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 07/12/2018|15:14

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Đại hội toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng; ngày 06/9/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 53 - KH/ĐUK "Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.