.
.

Nghị quyết công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 30/01/2019|00:05

Ngày 15/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK “Nghị quyết công tác năm 2019”. Toàn văn Nghị quyết như sau:

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.