.
.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Thứ Sáu, 26/04/2019|11:07

Ngày 04/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK “Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Toàn văn Kế hoạch như sau:

 

.
.
.
.