.
.

Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 06/09/2019|17:06

Ngày 05/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Quy chế số 10 - QC/ĐUK về "tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Theo Quy chế, thời gian, địa điểm tiếp dân như sau:

1. Về nơi tiếp dân:

Trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối, phòng 102, nhà C, số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Lịch tiếp dân:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tiếp dân trong giờ hành chính vào ngày 15 hằng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có công việc đột xuất, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ủy quyền cho một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tiếp dân; việc ủy quyền thông báo tại nơi tiếp dân./.

TCĐT ĐUK DNTW

.
.
.
.