.
.

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020

Thứ Năm, 28/05/2020|14:28

Ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 101 - KH/ĐUK về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối năm 2020.

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng 

 

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.