.
.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Ba, 17/11/2020|17:24

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương diễn ra từ ngày 19 -21/10/2020, tại Hà Nội. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

.
.
.
.