.
.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thứ Hai, 14/12/2020|15:38

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 16-CV/BTGĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nội dung Công văn xem tại đây.

.
.
.
.