.
.

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quôc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Thứ Hai, 14/12/2020|15:04

Thực hiện Kế hoạch số 544/KH-UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây.

TCĐT ĐUKDNTW

.
.
.
.