.
.

Công văn số 40 - CV/BTGĐUK "Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021"

Thứ Ba, 09/02/2021|13:25

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối tại Công văn số 114-CV/ĐUK, ngày 05/2/2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, ngày 08/01/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 40 - CV/BTGĐUK "Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021".

Nội dung Công văn số 40 xem tại đây.

 

.
.
.
.