.
.

Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021

Thứ Hai, 08/02/2021|17:38

Ngày 05/02/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 114 - CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021. 

Nội dung Công văn số 114 xem tại đây.

 

.
.
.
.