.
.

Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 17/06/2021|16:03

Ngày 17/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 320-CV/ĐUK về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung Công văn xem tại đây.

Cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.
Cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.


TCĐT ĐUKDNTW

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.