.
.

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022

Thứ Tư, 23/06/2021|17:45

Ngày 11/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 2502/MTTW-BTT về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022.

Nội dung Công văn và Thể lệ Giải báo chí xem tại đây

.
Các bài viết khác:
.
.
.