.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức

Thứ Ba, 12/10/2021|23:06

Ngày 11/10/2021, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Công văn số 503-CV/BTCĐUK về việc thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021, đối với 01 vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Đảng ủy Khối như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối.

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào làm công chức đối với trường hợp chưa là công chức.

3. Đối tượng tuyển dụng:

Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; có đủ 05 công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Điều kiện dự tuyển:

+ Lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

+ Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Có đầy đủ các quyền công dân theo quy định của pháp luật. Không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

+ Có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có phụ lục chi tiết kèm theo).

- Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức gồm: (1) Đơn xin việc, (2) Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển và có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác; (3) Bản sao giấy khai sinh; (4) Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển (các trường hợp đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học); (5) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; (6) Bản nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác; (7) Các tài liệu liên quan khác (nếu có); (8) 03 phong bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận; 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau của ảnh).).

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng; ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có)...

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/10/2021 - 15/10/2021 (trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Phòng C.503, Tòa nhà C, số 105B - 107, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Liên hệ: Phòng Tổ chức và Cán bộ, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; điện thoại: 080.48265.

5. Các trường hợp không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xoá, không đúng mẫu quy định.

- Không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Không trực tiếp nộp hồ sơ.

- Hồ sơ nộp sau ngày quy định.

.
Các bài viết khác:
.
.
.