.
.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Thứ Tư, 13/07/2022|19:46

Ngày 12/7/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58 - KH/ĐUK thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.