.
.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Thứ Tư, 13/07/2022|19:52

Ngày 07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 893 - CV/ĐUK "V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay".

Nội dung Công văn số 893 xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.