.
.

Công văn số 957-CV/ĐUK, ngày 23/8/2022 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ

Thứ Sáu, 30/09/2022|10:38

Ngày 02/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo Kết luận số 224/TB-VPCP của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc và các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo Công văn số 957-CV/ĐUK, ngày 23/8/2022 của Đảng uỷ Khối.

Nội dung công văn xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.