.
.

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952

Thứ Hai, 24/10/2022|10:21

Ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3936-CV/BTGTW và Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952. 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội; phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và người lao động.

Nội dung Đề cương tuyên truyền xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.