.
.

Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Thứ Hai, 24/10/2022|09:51

Ngày 14/9/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022). 

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chú trọng công tác tuyên truyền trên tạp chí, bản tin nội bộ, trang mạng xã hội, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi, đảng bộ và tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

.
Các bài viết khác:
.
.
.