.
.

Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 24/10/2022|11:04

Ngày 13/10/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nội dung Quy định xem tại đây.

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.