.
.

Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

Thứ Tư, 16/11/2022|08:47

Ngày 02/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1 2023). Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

 
.
Các bài viết khác:
.
.
.